Tầm nhìn chiến lược

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

  • Sứ mệnh, Mục đích của công ty:

Mang lại cho mỗi thành viên trong “Công Ty TNHH công nghiệp Hưng Việt” một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. Mang lại cho đối tác và khách hàng sự thành công để đóng góp thật nhiều cho cộng đồng, xã hội. Mang lại lợi ích không chỉ công ty mà cả toàn xã hội nói chúng, anh em dân công trình nói riêng.

  • Tầm nhìn, mục đích phát triển của công ty:

– Trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, mở rộng ra công ty tập đoàn với nhiều ngành nghề mới. đáp ứng nhu cầu xã hôi.
– Đi tắt đón đầu nghiên cứu, phát triển sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế
– Xây dựng giá trị thương hiệu nổi bật mang tầm Quốc tế

  • Đặc điểm nổi bật của công ty:

– Sôi nổi
– Nhiệt huyết
– Năng động
– Chân thành
– Chuyên nghiệp

  • Triết lý kinh doanh:

– Luôn giữ chữ tín trong kinh doanh
– Đảm bảo nguyên tắc 3 nhất: (1) chất lượng tốt nhất; (2) giá bán hợp lý nhất; (3) dịch vụ từ A-Z
– Cam kết gắn bó lâu dài và đồng hành cùng với khách hàng, đối tác
– Đảm bảo lợi ích cho mỗi thành viên